30 let ve svobodě

Na slavnostní chvíle, kdy po pádu komunismu obnovila svou činnost, vzpomíná během října 2020 Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Za tři desetiletí se podařilo neuvěřitelné – opravit překrásnou historickou budovu fakulty, zaměstnat kvalitní a zapálené pedagogy, nabídnout studentům kromě tradiční teologie také nové, vysoce uplatnitelné obory. Na fakultě si podává ruku tradice s moderním myšlením, zájem o duši s vědeckými poznatky.

“Tasty food, set inside a lovely coffee house.”

Revoluce 1989. Chvíle velkých změn, velkých myšlenek a velkých možností. Také pro teologickou fakultu. O její „oživení“ se zasloužila řada známých osobností i těch, jejichž jména zmizela v toku času. Podstatné zůstalo – živá fakulta, která dbá na tradice, hodnoty, ale zároveň se nebojí jít s dobou.

„V prosinci 1989 jsem byl zvolen rektorem univerzity a pan biskup Vaňák ve vedlejším Arcibiskupském paláci dostal oznámení, že jej papež jmenoval arcibiskupem. Sešli jsme se spolu a on mi říká: Víte, já bych si přál obnovit teologickou fakultu. Tak jsme začali velmi horečnatě jednat s vládou, nachystali jsme všechny potřebné dokumenty a v roce 1990 se tak stalo: 22. října jsem v aule Arcibiskupského paláce mohl s radostí prohlásit, že teologická fakulta se hrdě vrací do lůna Univerzity Palackého v Olomouci.“
Josef Jařab
první polistopadový rektor UP: To, co jsme chtěli, se dělo a stalo.
„Do života fakulty jsem byl zaangažován od začátku. Dostal jsem na starost výuku duchovního doprovázení. Díky euforii spojené se začátkem demokracie se podařilo překonat řadu překážek. Teologické fakultě přeji, aby středem studia, pozornosti i života zůstal Bůh. A aby toto studium provázené životní zkušeností přinášelo plody do našeho prostředí. Protože ty dary, včetně víry, nám byly dány k tomu, abychom mohli být užiteční. I když se ve společnosti všelicos mění, je potřeba, abychom zůstali stále zaměření na to nejdůležitější, na ten náš centrální bod.“
Arcibiskup Mons. Jan Graubner
Začátky bych označil za partyzánské.
„Tehdy jsem měl na starost čtyři farnosti u Slezské Harty, také jsem učil teologii v tajných kurzech. V březnu roku 1990 jsem dostal dopis od pana prof. Tkadlčíka, jestli bych byl ochoten učit na fakultě liturgiku. A pak přišel slavnostní okamžik, kdy byla fakulta znovu začleněna do korpusu univerzitních fakult. Těch třicet let bylo krásných, ale obtížných. Nikdo nevěděl, jak se to má všechno dělat, tak jsme se vše učili za pochodu. Jsem vděčný, že jsem se toho mohl zúčastnit, že jsem u toho mohl být.“
František Kunetka,
jeden z prvních pedagogů: Jsem vděčný za to, že jsem u toho mohl být.
„V době obnovení fakulty jsem patřila mezi první studenty. Velmi dobře si proto na rok 1990 vzpomínám, též na nadšení pro tehdejší dobu tak typické. Fakulta začínala ve skromných podmínkách. Když jsem se pak vrátila v roli vyučující, fakulta již byla stabilizovanou součástí univerzity a těšila se dobrému renomé. Po dalších deset let jsem měla možnost sledovat zblízka rozvoj fakulty i její hledání nové tváře – od r. 2000 začala rozvíjet nejen teologické studijní obory, ale i obory další. Její cíl je jasný: nadále obstát, uchovat a prohloubit vše, co tvoří nejvlastnější identitu teologické fakulty, též vše, čím může nadále přispívat ke vzdělanosti naší společnosti.“
Gabriela Ivana Vlková
děkanka CMTF UP (2006–2010)

BOŽÍ FAKULTA 2020

Teologická fakulta nabízí tradiční teologické obory, ale nebojí se zavádět i obory nové. Mezi letošní horké novinky patří např. ojedinělý studijní program – tříletá bakalářská teologie – který jako jediný v ČR lze vystudovat online z domova. Přednášky, semináře, zkoušky je možné ‘navštěvovat’ na univerzitě, aniž by posluchači museli fyzicky do Olomouce jezdit.

Další info zde

Další atraktivní novinkou, která reaguje na mohutnou reformu psychiatrických zařízení, je studijní program Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci. Z absolventů se stanou sociální pracovníci nového typu s vysokou uplatnitelností na pracovním trhu. Kompetentní, osobnostně zralí a motivovaní absolventi budou zárukou nové kvality psychiatrické péče.

Další info zde

Fakulta je jedním z předních výzkumných pracovišť v oblasti teologie a příbuzných oborů v ČR. Výzkumu se věnují pracovníci jednotlivých kateder, koncentruje se také do tří výzkumných center: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Institut sociálního zdraví a Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu.

Přehrát video

Fotoprůlet časem

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s…

Visit Us

CMTF UP